Noordgangers bij Scherer, 15 maart 2019 – 18 mei 2019

Noordgangers bij Scherer, 15 maart 2019 – 18 mei 2019

Noordgangers is een groep van drie eigenzinnige kunstenaars. Ze komen oorspronkelijk niet uit Groningen, maar wijden daar wel hun ziel en zaligheid aan. De drie Noordgangers zijn elkaar in Groningen tegen het lijf gelopen en delen behalve het kunstzinnige in hen ook het gevoel dat het nou eens anders moet. Dynamischer. Buiten het ‘gewone’… 

Noordgangers zijn: Marten van Holten, Huib van der Stelt en Reinier van den Berg

Tijdens de expositie bij Scherer in Uithuizermeeden zullen de Noordgangers live het aan hun beschikbaar gestelde meubilair beschilderen op 23 0f 30 maart 2019.

Scherer
Hoofdstraat 140
9982 AK Uithuizermeeden